قابل توجه همکاران محترم:

همکار برگزیده نمونه سؤال برتر برنامه نویسی مقدماتی:

جناب آقای پرویز میرزالو از منطقه فشافویه

همکار برگزیده طرح درس برتر برنامه نویسی مقدماتی:

سرکار خانم الهام حسین آقایی از منطقه رودهن

 

از زحمات این همکاران سپاسگزارم و تقدیرنامه ایشان به مناطق ارسال خواهد شد.

+ نوشته شده توسط گروه رایانه کاردانش شهرستان های تهران در دوشنبه ۱۳۹۱/۰۳/۲۹ و ساعت 16:8 |